Přeskočit na obsah

Obrazy ze hry Pašijové

  Pašije je v původním významu vyprávění o utrpení a smrti Ježíše Krista. Jsou to evangelní vyprávění nebo příběhy, dramatické hry, liturgická čtení či hudební skladby, které toto téma zpracovávají.

  My jsme vycházeli z textu, který byl koncipován jako tzv. divadlo na divadle. Selský lid předvádí tyto pašijové hry publiku. A my jsme tento příběh převedli do současné podoby, pouze s náznakovými kostýmy a rekvizitami. Jednotliví herci představují vždy několik postav, které se odlišují pouze drobnými převleky. Na tomto pojetí jsme se jednohlasně shodli a všichni herci se pustili do zkoušení s nadšením. Tak jen věříme, že se nám to povede, že se hra bude líbit a bude uvedena i v příštím roce na více místech.

  Hrajeme 31. 3. 2024 od 17:00 v prostorách kostela na ulici Dr. Horákové.

  režie: Nataša Doležalová
  produkce: Milan Hercik

  hrají
  Petra Boumová – učedník Jakub, jeruzalémská žena a Marie
  Martin Daněk – Jidáš a anděl
  Jolana Daňková – učedník Jan, jeruzálemská žena a Máří Magdaléna
  Nataša Doležalová – vypravěč a Marie matka Boží
  Zdeněk Havlas – Pilát
  Milan Hercik – soudce Kaifáš a mastičkář
  Martin Lerch – Ježíš Nazaretský
  Hana Svobodová – učedník Petr, Veronika a Marie Salomena
  Stanislav Vavřička ml. – římský voják
  Stanislav Vavřička st. – římský voják