Přeskočit na obsah

Kontakty


Divadelní spolek Jiří

Nám. Jiřího 1, 29001 Poděbrady


E-mail:

dsjiripodebrady@seznam.cz


F.Ú.:

IČ 45066108 | č. ú. 51-7265600257/0100


Předsedkyně spolku

PaedDr. Nataša Doležalová
Tel.: 602672279 | E-mail: natasa.dol@centrum.cz


Členové výboru

Ing. Milan Hercik
Tel.: 602368795 | E-mail: m.hercik@seznam.cz

Ing. Karolína Lišková
Tel.: 605422657 | E-mail: caroline.liska@seznam.cz

Jana Langr
Tel.: 776614885 | E-mail: janelangr@gmail.com

BcA. Jolana Daňková
Tel.: 737448690 | E-mail: jolca@centrum.cz

Ing. Martin Kočí
Tel.: 732 216 908 | E-mail: cyci@post.cz

MgA. Kateřina Vaněčková
Tel.: 728 817 009 | E-mail: nagama@seznam.cz

Produkční inscenací

PhDr. Vlasta Kočová
tel.: 605 473 175 | e-mail: vlasta.kocova@post.cz

Ing. Milan Hercik
tel.: 602 368 795 | e-mail: m.hercik@seznam.cz

Ing. Lenka Špringerová
tel.: 602 621 898 | e-mail: lenka.spring@gmail.com

Ing. Karolína Lišková
tel.: 602 544 507 | e-mail: caroline.liska@seznam.cz – historické vycházky s Bílou paní

Josef Káninský
e-mail: ef-ka@email.cz


Režiséři

PhDr. Ladislav Langr
tel.: 606 905 331 | e-mail: ladislav.langr@volny.cz

PaedDr. Nataša Doležalová
tel.: 602 672 279 | e-mail: natasa.dol@centrum.cz

Miroslav Fišer
tel.: 606 864 996 | e-mail: fiser.miroslav@centrum.cz

Ing. Arch. Jan Pavlíček
tel.: 325 616 510 | e-mail: pivlacek@seznam.cz

Jan Nosek Novák (ext.)
tel.: 721 733 105 | e-mail: johnes@atlas.cz

Jana Langr
tel.: 776 614 885 | e-mail: janelangr@gmail.com

MgA. Kateřina Vaněčková
tel.: 728 817 009 | e-mail: nagama@seznam.cz


Správce stránek

MgA. Kateřina Vaněčková
tel.: 728 817 009 | e-mail: nagama@seznam.cz